Woordenschat 2.0

Veel scholen onderkennen het belang van goed woordenschat-
onderwijs. Impact Educatief heeft reeds veel scholen begeleid bij het optimaliseren daarvan. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:

 • Het hebben van een brede en diepe woordenschat is cruciaal voor het schoolsucces van leerlingen.
 • Woordenschatonderwijs is pas effectief als dit leerlingen daadwerkelijk helpt om hun brede en diepe woordenschat uit te breiden. Dit veronderstelt dat de leerkracht:
  • kennis heeft van de belangrijkste didactische modellen voor woordenschatonderwijs (Viertakt en Zesstappenaanpak)
  • kan beoordelen of en zo ja voor wie de doelwoorden uit de (taal)methodes geschikt zijn
  • niet alleen de juiste woorden aanbiedt, maar er ook voor zorgt dat deze woorden beklijven (consolidatie)
  • weet hoe hij kan controleren of de leerlingen de woorden ook daadwerkelijk geleerd hebben.
 • Alle leerlingen moeten profiteren van het woordenschatonderwijs. Zowel de leerlingen met een geringe woordenschat, maar ook de leerlingen waarbij de woordenschat reeds behoorlijk ontwikkeld is.
 • Woordenschatonderwijs is leuk om te geven. Veel (consolidatie)oefeningen zijn in spelvorm te doen. (Zie ook de download op deze pagina).


  PDF Scoor een woord