Technisch lezen               lezen met L³E²F¹

De laatste jaren staat het technisch lezen, terecht, in de belangstelling van veel scholen. Terecht omdat de school een cruciale rol speelt in de resultaten op het gebied van technisch leesonderwijs. Tegenvallende resultaten op dit gebied zijn vrijwel altijd toe te schrijven aan het niet efficiënt en effectief inrichten van het technisch leesonderwijs. Bovendien ziet een school bij een inzetten op het optimaliseren van het technisch leesonderwijs snel resultaat. Dit werkt stimulerend voor leerkrachten, leerlingen en de school zelf.
Impact Educatief heeft al veel scholen met succes begeleid bij het leesonderwijs. Hierbij wordt altijd uitgegaan het L³E²F¹ model, een model waarbij Leestechniek, Leesbegrip en Leesplezier in balans is en waarbij sprake is van Efficiënt, Effectief en Functioneel leesonderwijs.
Hoewel een traject altijd maatwerk is, wordt er vrijwel altijd aandacht besteed aan de didactiek van het technisch leesonderwijs, de meest recente (evidence based) inzichten, het omgaan met verschillen (groepsplan) en de do’s en de don’ts .
Het uitgangspunt hierbij is dat alle leerlingen dat technisch leesniveau bereiken dat op grond van hun capaciteiten verwacht mag worden. Hierbij is de insteek niet alleen dat leerlingen Lezer Worden, maar ook dat ze Lezer Blijven.
Als deze aanpak u aanspreekt, lneem dan vrijblijvend contact met ons op. Zie ook de download over  het  L³E²F¹ model in relatie tot leesplezier.