Opbrengstgericht spellingonderwijs

Op veel scholen vallen de resultaten op het spellingonderwijs tegen. Impact Educatief heeft een werkwijze ontwikkeld waarbij de spellingresultaten, ongeacht de methode waarmee u werkt, in relatief korte tijd omhoog gaan. Enkele belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:

  • Het geven van instructie op de spellingcategorieën is essentieel. De leerkracht doet er toe !
  • Herhaling is belangrijk, bijvoorbeeld middels dagelijkse oefendictees
  • Spelling is een denkvaardigheid
  • Spelling vraagt om een sobere, effectieve didactiek
  • Overschrijfoefeningen leveren geen wezenlijke bijdrage aan de spellingvaardigheid.
  • Grammatica en spelling (vooral werkwoordspelling) versterken elkaar.
  • Doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met 8
  • Monitoring opbrengsten spelling

Het vergroten van deskundigheid maakt bij ieder (taal)domein deel uit van onze aanpak. In het geval vam spelling besteden we aandacht aan de do's en don'ts van het spellingonderwijs, aan recente (evidence based) inzichten en aan actuele ontwikkelingen zoals de uitwerking van de referentieniveaus voor spelling (publicatie SLO Leerstoflijnen Taalverzorging).