Taal Lezen

Het taalonderwijs bestaat uit een groot aantal domeinen die, in het Nederlandse basisonderwijs, voor een deel verder verkaveld zijn in allerlei subdomeinen. Daarbij is taal niet alleen een schoolvak, maar ook een voertuig voor alle vakken. Elke les is in die zin een taalles.
Impact Educatief heeft expertise op al deze subdomeinen, maar ook op het gebied van taal bij zaakvakken. We hebben hiertoe een groot aantal concrete instrumenten en hulpmiddelen ontwikkeld die hun nut in de praktijk bewezen hebben. Een belangrijk uitgangspunt is ook dat elk subdomein zijn eigen beste didactiek heeft.
In onze optiek is er altijd sprake van inzoomen en weer uitzoomen. Zoals u bij de beschrijvingen van de verschillende domeinen zult merken, besteden wij in onze trajecten altijd aandacht aan de natuurlijke samenhang die er tussen de verschillende taaldomeinen is. Bij een traject rondom technisch leesonderwijs bijvoorbeeld zoomen we in op dit betreffende deeldomein, zonder de relatie met begrijpen wat je leest en het genieten daarvan, uit het oog te verliezen. Inzoomen en uitzoomen dus.

Spreekt deze visie op taalonderwijs u aan? Neem dan contact met ons op.