Onderzoek en Taalbeleid

In toenemende mate stellen besturen zich pro-actief op met betrekking tot het vaststellen van de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen. Besturen doen dit op de eerste plaats omdat ze het als hun plicht zien om zorg te dragen voor het best mogelijke onderwijs op de scholen waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen. Op de tweede plaats willen ze voorkomen dat ze, bijvoorbeeld door de inspectie, geconfronteerd worden met een minder positief oordeel over de opbrengsten.

Impact Educatief heeft in samenwerking met Van der Velden Onderwijsadvies een aantal, samenhangende kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld waarmee besturen concreet kunnen werken aan de kwaliteit van hun scholen op het gebied van taal en rekenen. HIermee kunnen ze invulling geven aan de PDCA kwaliteitscyclus.

Enkele uitgangspunten hierbij:

  • Leerkrachten zijn de dragers van de kwaliteit van een school
  • Het mede-eigenaarschap van de professionals in de school is voorwaarde voor het realiseren van een gedragen kwaliteitsbeleid
  • Het systeem geeft zowel richting als ruimte aan leerkrachten
  • De kwaliteitssystematiek is helder, overzichtelijk en leidt tot concreet waarneembaar gedrag op de werkvloer

Meer informatie over deze succesvolle aanpak? Neem conctact met ons op.