Impact Eductatief werkt samen met de volgende partners:

Rekenen
Impact Educatief werkt veelvuldig samen met Uschi van der Velden van Van der Velden Onderwijsadvies. Impact Educatief heeft een groot aantal projecten samen met Van der Veldenonderwijsadvies uitgevoerd, zoals kwaliteits en verbetertrajecten op het gebied van rekenen en taal. www.vanderveldenonderwijsadvies.nl

Xperto onderwijsadvisering, dyslexiezorg en ontwikkelaar van concepten en materialen.
Samen met Uschi van der Velden is Tjalling Brouwer iniatiefnemer van Xperto: zie www.xperto.nl 

Opleidingen taal.
Op zoek naar een opleiding op het gebied van het taalonderwijs? Samen met Harald Weessies vervorgt Tjalling Brouwer diverse opleidingen op het gebied van taal, waaronder de Opleiding Taalcoördinator. Deze opleiding is door registerleraar gevalideerd met 135 RU. Tot nu toe werden steeds opleidingen op bestuursniveau gegeven. Binnenkort worden de opleidingen ook landelijk aangeboden met vrije inschrijving.  Zie ook www.xperto.nl, www.taalenonderwijsadvies.nl en www.opleidingentaal.nl (onder constructie, gaat medio mei live)


Professionele communicatie/ coaching en counselling
Scholen ervaren hoe belangrijk het is om op een professionele manier met elkaar te communiceren. Samen met coach/counsellor Femia Spijkerman verzorgt Impact Educatief trainingen op maat om te werken aan het verbeteren van de professionele dialoog, om het geven van professionele feedback te verbeteren en/of om op effectieve wijze te communiceren met externe partners, waaronder ouders.
Femia Spijkerman is tevens gespecialiseerd in verliesbegeleiding in de ruimste zin van het woord. Zie ook: www.femiacounselling.nl

Drama- ta(a)lentontwikkeling
Impact Educatief heeft in samenwerking met Drames de voorstelling Opscheppers opgezet. Deze poppenkastvoorstelling die gebaseerd is op het gelijknamige prentenboek van Tjibbe Veldkamp is geschikt voor de groepen 1 tot 5 van de basisschool. Bij deze voorstelling zijn lessuggesties ontwikkeld om aandacht te besteden aan ta(a)lenten van kinderen. Zie: www.drames.nl
Een voorproefje? Download hier het talentenlied.