Impact Educatief werkt(e) ondermeer voor de de volgende instanties

Een greep uit de scholen, besturen en instanties waarvoor Impact Educatief werkzaam is of was.

Scholen.

 • De Hasselbraam in Etten-Leur: implementatietraject taal en kernconceptenplus.
 • De Talenten in Haarlem: opzetten taalonderwijs binnen thematisch werken
 • Mgr. Huibersschool in Haarlem: optimalisatie taaldomeinen: spelling, technisch lezen
 • St. Willibrordus in Groenlo: optimalisatie begrijpend leesonderwijs
 • ZML De Groote Aard in Eersel: opzetten beredeneerd en kwalitatief goed taalonderwijs.
 • BS 't Spoor en BS De Maaskopkes in Maastricht: diverse taaldomeinen, waaronder spelling, technisch lezen, en begrijpend luisteren / begrijpend lezen
 • De Hobbitstee Eindhoven: technisch leesonderwijs en woordenschatonderwijs
 • De Egelantier Almere: technisch leesonderwijs
 • .....

Besturen:

 • Besturen internationale scholen in China (Shanghai en Beijing. Verzorgen van tweedaagse begrijpend lezen in Shanghai.) 
 • RBOB De Kempen: Opzetten van een kwaliteitssystematiek voor taal- en rekenonderwijs (samen met Van der Velden onderwijsadvies)
 • Stichting St. BAVO: opzetten en uitvoeren opleiding 'Meer taalkracht voor de leerkracht'. (Samen met Taal- en Onderwijsadvies)
 • Het Kempenkind - RBOB de Kempen (PO) en het Pius X College en het Rythoviuscollege: project De Taalbrug. Een project om de overgang van PO naar VO soepel(er) te laten verlopen. 
 • .....

Inspectie van onderwijs

 • advisering van inspectie bij het waarderingskader voor schrijven en bij het samenstellen van de brochure over schrijfonderwijs Focus op schrijven. 

SLO:

 • diverse projecten zoals Taal bij ander vakken, Speel schrijvertje. Zie: www.slo.nl

Nederlandse Taalunie: