Downloads

Op deze pagina treft u alle downloads van de verschillende subpagina's van onze website aan. Daarnaast treft u  ook nog een aantal extra te downloaden artikelen aan. Het gaat vaak om artikelen die door Tjalling Brouwer geschreven zijn. We wisselen regelmatig de te downloaden artikelen. Kijk dus af en toe eens op onze website.

Artikel Tj. Brouwer: Denkgesprekken
Artikel Tj. Brouwer : Lezen met plezier- LEF
Artikel M. Hoogeveen (SLO) en Tj. Brouwer: Het verhalenatelier.
Praktijkbijdrage Tj. Brouwer: Scoor een woord.
Criterialijst keuze spellingmethode (bij praktijkbijdrage JSW Spelen met spelling) 

Brochure OCGHAdvies en Impact Educatief:
De Verlichting- Taal en rekenen bij Wetenschap en techniek.

Talentenlied bij voorstelling Opscheppers van  Drames en Impact Educatief.
Algemene voorwaarden Impact Educatief