Succesvolle ouderavond Weg met de zomerdip.

BS De Leilinde in Reusel constateert al enkele jaren dat de technische  leesvaardigheid van met name de zwakke(re) lezers in de zomervakantie sterk achteruit gaat. Op grond hiervan heeft de school contact opgenomen met taalleesspecialist Tjalling Brouwer. Op woensdag 20 juni j.l. heeft Tjalling een ouderavond verzorgd waarin hij ouders van zwakke lezers uit groep 3 en 4  een inkijkje heeft gegeven in recente inzichten met betrekking tot het ondersteunen van zwakke lezers. Ook presenteerde hij een hele concrete aanpak waarmee de ouders in de zomervakantie met kun kinderen op een plezierige manier aan de slag kunnen met het voorkomen van de zomerdip. In de laatste week voor de vakantie krijgen de leerlingen een boekje van de methode Lekker Lezen mee naar huis. Deze methode die sinds enkele jaren op De Leilinde gebruikt wordt, kent per boekje zes extra (facultatieve) teksten. Per vakantieweek staat in de aanpak van de zomerdip een tekst centraal. Bij iedere tekst is een uitwerking gemaakt. De uitwerking bestaat uit een 'handleiding' voor ouders, een  geluidscd, enkele werkbladen en enkele leesspellen. De ouders gaven na afloop van de avond aan dat zij de informatie zeer verhelderend vonden en dat ze blij zijn met de concrete handvatten die ze gekregen hebben. Ze gaan in de vakantie dus Lekker Lezen met hun kind(eren).

Ook BS De Talenten gaat de strijd aan tegen de zomerdip.

Op 5 juli a.s organiseert BS De Talenten een ouderavond om de zomerdip tegen te gaan. Ook een ouderavond organiseren over de zomerdip? Neem contact met ons op: info@impacteducatief.nl of maak gebruik van het contactformulier.