Actuele thema's/nieuws

Preventie van leesproblemen in de groepen 3-4 en verbeteren van opbrengsten

Veel scholen kampen met tegenvallende resultaten op het gebied van technisch lezen. Ook (of juist) scholen die net een nieuwe aanvankelijk leesmethode aangeschaft hebben. 
Impact Educatief begeleidt scholen bij het optimaliseren van de opbrengsten en het voorkomen van leesproblemen door:

  • In te zetten op het versterken van een beredeneerd, speels aanbod voor fonemisch bewustzijn en het alfabetisch principe in de groepen 1-2. Deze preventieve aanpak geeft de kinderen een betere leesstart in groep 3
  • Het optimaliseren van het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3, door te schrappen, compacten en toe te voegen, waardoor minder kinderen onnodig afhaken en pseudodyslexie voorkomen wordt. 

Mikken op mik !

Binnenkort verschijnt bij Xperto B.V. het programma mik. Mik is een speelse letter- en leesontdekking voor kinderen in groep 2. De resultaten op de pilotscholen zijn zeer positief. De kinderen hebben hierdoor een goede leesstart in groep 3.
En de kinderen..... die vinden de lesjes van mik de leukste lessen van de hele week!
Voor meer informatie zie www.xperto.nl of www.mikkenopmik.nl 

De map met 72 uitgewerkte lessen, is voor vroegstartscholen nu al te bestellen voor € 249,- inclusief BTW. Een map die naast iedere kleutermethode, ieder bronnenboek ingezet kan worden en op geen enkele school mag ontbreken. 

N.B. Impact Educatief / Xperto is met een aantal scholen een pilot gestart waarin Mik ingezet wordt om het aantal verwijzingen voor dyslexie terug te dringen. Interessant voor uw school, uw bestuur of gemeente?