Impact Educatief  Scholen voor kwaliteit

Onderwijsadviesbureau Impact Educatief ondersteunt scholen, peuterspeelzalen en besturen bij het optimaliseren van de kwaliteit van hun onderwijs.
Impact Educatief is opgericht door Tjalling Brouwer. Hij is gespecialiseerd in het taalleesonderwijs. Binnen de netwerkorganisatie Impact Educatief werkt Tjalling Brouwer veelvuldig samen met andere professionals, afkomstig uit of juist van buiten het onderwijs. Vaak betreft het mensen van naam en faam, maar op de eerste plaats zijn het professionals die gaan voor hun vak en die de organisatiewaarden van Impact Educatief onderschrijven.

Waarden van Impact Educatief.

  • Scholen voor kwaliteit
  • Samen werken aan onderwijs dat er toe doet  
  • Werken vanuit je PIT
  • Onderwijsadvisering met IMPACT

Kenmerken van activiteiten van Impact Educatief

  • Praktijkgericht
  • Afgestemd op wensen van de klant
  • Inventief
  • Creatief
  • Prikkelend